Takuuehdot

EGO valmistajan myöntämä takuu 1.1.2015 alkaen

 

EGO POWER+ puutarhalaitteet - kuluttajille

 

Viiden vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä EGO POWER+ -laitteilla on valmistajan myöntämä takuu, joihin sisältyvät materiaaliviat ja muut viat, jotka ilmenevät laitteen normaalikäytössä yksityisellä kuluttajalla.

 

EGO POWER+ laturit, akut ja akkukotelot – kuluttajille

 

Kolmen vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä EGO POWER+ akuilla, akkukoteloilla ja latureilla on valmistajan myöntämä takuu, joihin sisältyvät materiaaliviat ja muut viat, jotka ilmenevät laitteen normaalikäytössä yksityisellä kuluttajalla.

 

EGO POWER+ puutarhalaitteet, laturit, akut ja akkukotelot – ammattilaisille

 

Vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä EGO POWER+ -laitteilla on valmistajan myöntämä takuu, joihin sisältyvät materiaaliviat ja muut viat, jotka ilmenevät laitteen normaalikäytössä ammattilaisilla, mutta ei laina- tai vuokrakäytössä olevilla laitteilla.

 

Takuu ei rajoita ostajan ja jälleenmyyjän välisiä sopimuksia tai muita sovellettavia lakisääteisiä oikeuksia.

Vialliset tuotteet korjataan tai vaihdetaan uuteen vastaavaan veloituksetta, jos tuotteen vika pystytään todentamaan materiaali- tai valmistusvirheeksi.

 

Tämä takuu ei kata osia, jotka altistuvat kulutukselle vain normaalissa käytössä.

 

Takuu kattaa ainoastaan viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä. Takuu ei kata tuotteen väärinkäytöstä, vahingoista, laiminlyönneistä (akkujen ylikuormittaminen ja tuotteen altistaminen liialliselle vedelle) tai väärin tehdyistä huolloista/asennuksista/säilytyksestä johtuvia vikoja.

 

Takuuehdot koskevat ainoastaan tuotteen alkuperäistä ostajaa eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle.

 

Takuu ei kata tuotteen muokkaamisesta tai valtuuttamattomien huoltojen aiheuttamista vahingoista.

 

Takuuvaatimusten tulee olla takuuehtojen mukaisia. Tuotteet tulee palauttaa ostopaikkaan alkuperäisen ostokuitin kera, josta ilmenee alkuperäinen ostopäivä sekä tuote. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ota yhteys EGO POWER+ -maahantuojaan.

 

Viallisia EGO POWER+ -akkuja ei tule lähettää kolmansien osapuolien kuljettamana ennen kuin tuotteen myyjältä on saatu tähän lupa.

 

Korjauspyyntöjä ja viallisen tuotteen vaihtoa lukuunottamatta muita vaatimuksia ei hyväksytä. Tuotteen takuuehtoja ei laajenneta eikä uusita tuotevaihdon/korjauksen yhteydessä.